Hvem er vi?

Vores Mission

At opnå og skabe mere kapacitet og livskvalitet for mennesker med og uden handicap gennem social økonomiske virksomheder i et integreret levende fællesskab, som sigter mod en CO2 neutral fremtid. Det gode liv hænger sammen med kapacitetsopbygning.  Ved at skabe mere individuel kapacitet hos mennesker, kan det gode liv blomstre.

Vi vil fremme opførelsen af en ny alternativ boliglivsramme i form af bæredygtige boliger i et næsten selvforsynende samfund (a´la permakultur) for yngre handicappede borgere med væsentligt behov for tredjeparts hjælp i en mangfoldig, aktiv og fællesskabsorienteret sammenhæng, hvor livet i og omkring boligen ikke er skabt for, men sammen med og af borgere med og uden handicap, og som en del af et inkluderende lokalsamfund.

Slut dig til os ved at blive medlem

Vi etablerede ILC-Foreningen og valgte vores  bestyrelsesmedlemmer den 2. juni 2022. Vi søger interesserede enkeltpersoner såvel som organisationer, der ønsker bidrage til og understøtte os i at på alle måder at få udbredt ILC-konceptet.

Du kan kontakte os via e-mail eller kontakte Egmonthøjskolen eller Østagergård som vil sætte dig i forbindelse med os.

Vi søger efter alle der har interesse i at være med!

Vores grundlæggere

Peter Højgaard-Olsen startede ILC-konceptet i Australien og Anders Hørlück gik med i indsatsen for at få ILC-konceptet i gang i Danmark i april 2021.

Peter: pho@ilcdk.com / Anders: a.horluck@gmail.com

“Mennesker som er skøre nok til at tænke de kan ændre verden, er dem som gør det”  Steve Jobs