ILC-KONCEPTET

KONCEPTET – DEFINITION

 ILC-konceptet er baseret på anvendelse af ”Integral Accounting”.

”Integral Accounting” er både et operativsystem og en levemåde der respekterer og udforsker de værdier, der allerede eksisterer i alle livets dimensioner.  Det er et værktøj der giver os mulighed for at se og opfatte de naturligt eksisterende rigdomme, der omgiver os og giver os mulighed for at blive effektive forvaltere af disse rigdomme til gavn for hele økosystemet.

Social Integration

Forestil dig en verden, hvor mennesker med unik og særegen livserfaring har mulighed for at bruge statens resourcer på en helt særskilt måde, til at bygge indkomst genererende boliger, der skaber tilpasningsduelige og regenererende boligfællesskaber skabt på baggrund af en tæt sammenfletning af det enkelte individs styrke.

ILC-Konceptets principper

Hvordan ville verdenen se ud, hvis vi ændrede vores opfattelse fra, at værdi udelukkende omhandler penge, til i stedet at omfavne seks dimensioner. Integral Accounting fornyer og bidrager til, at vi kan opfatte verden så vi formår at se værdien i det, der allerede eksisterer overalt og i alting, uanset omstændighederne.

Bæredygtig og foranderlig

Det eneste der med sikkerhed er konstant er FORANDRING. Så hvorfor ikke gøre det mere simpelt, lettere og billigere at opnå det.

Social økonomisk virksomhed for alle

Mennesker ændrer sig ikke på grund af velovervejede argumenter eller på grund af beviser, der modsiger deres synspunkter. De lytter, de vil måske være enige, og de vil måske lære på det intellektuelle niveau, men de fortsætter med den samme adfærd, som synes at virke for dem. Vi vil gerne udfordre og inspirere dig gennem ILC-konceptet. Vil du være med?

Hovedformål

Vi tilbyder ILC-konceptets materiale, som alle kan bruge og drage fordel af for at imødekomme den enkelte beboers specifikke krav og behov i designet. Det betyder, at den enkelte kan være med fra projektstart og deltage i processen for bedst mulig tilpasning af design og sociale rammer.

Vi demonstrerer en ny måde at leve på, hvor teknologi kombineret med økologisk baseret bæredygtig livsstil udvikler sig til et nyt niveau af værditilvækst, og tilbyder hjemmet at blive en selvforsørgende indtægtsgenerende platform for bæredygtigt liv for alle. Vi ønsker at vise, hvad der er muligt ved at vise den værdi, du kan tilføre samfundet gennem at handle.

At leve sammen på tværs af aldersgrænser, livserfaring og evner er en kæmpe fordel for alle. Det at have et fællesskab af mennesker, der lever i et støttende fællesskab, der gør det muligt at opfylde særlige behov, primært med ressourcer fra fællesskabet ikke mindst lokalsamfundsmedlemmer.

Hvor langt er vi nået?

Vi har et konceptuelt og meget innovativt design, der tilbyder det bedste af eksisterende design og teknologi, der skal indarbejdes i et integreret levefællesskab, der fremviser vores mål.

Vi har i det store og hele identificeret de ændringer, som vil give mulighed for implementering af det første ILC.

Vi har potentielle interesserede, der er godt informeret om koncept og design. Vi har god forståelse for, hvordan den økonomiske model kan fungere, og hvordan de forskellige interessenter kan og vil drage fordel af det.