Bæredygtigt fællesskab som en fremtidig levemåde - NU!

Social integration - gENNEM SAMFUNDBIDRAG

"Ting ændres ikke ved at bekæmpe den aktuelle tilstand.
For at ændre noget skal der bygges en ny model, der gør den eksisterende model overflødig
."
- Buckminster Fuller

Kommende begivenheder

ILC præsenterer på Folkemødet 2023

Folkemødet finder sted den 15. til 17. juni i 2023 i Allinge på Bornholm. Her dyrker vi den demokratiske samtale og mindsker afstanden mellem borger og beslutningstager. Folkemødet er en fysisk ramme og en demokratisk ambition, som medskabes af hundredevis af organisationer, foreninger, partier og virksomheder.

Social Økonomisk Virksomhed

Ud fra vores førte akvaponi projekt i 2022 bygger vi nu videre på at skabe en skalerbar akvaponisk model baseret på social integration og en produktion der kan give investorer et afkast.

ALLE KAN BIDRAGE

ILC vil skabe et fællesskab af mennesker i alle aldre, som aktivt bidrager til lokalsamfundet ved hjælp af boliger, social integration og vores virksomhedsmodel. En samlet model, som kan blive implementeret overalt, så alle kan drage fordel af den.

Integrated Living Community - ILC HVAD ER DET?

Foreningen ILC er stiftet med det formål at fremme opførelsen af en ny alternativ boliglivsramme i form af bæredygtige boliger i et næsten selvforsynende samfund (a´la permakultur) for yngre handicappede borgere med væsentligt behov for tredjeparts hjælp i en mangfoldig, aktiv og fællesskabsorienteret sammenhæng, hvor livet i og omkring boligen ikke er skabt for, men sammen med og af borgere med og uden handicap og som en del af et inkluderende lokalsamfund.

Social bæredygtighed forenes med boligernes fysiske bæredygtighed i et næsten selvforsynende samfund, da denne sammenhæng i sig selv vil understøtte et mangfoldigt, aktivt fællesskabsorienteret liv, men også vil sætte retningen for og bidrage til FN’s bæredygtighedsmål, samtidig med at samfundets økonomiske ressourcer forvaltes bedst muligt.